[GBA] Riviera – The Promised Land

 

Capture.PNG

Một game khá hay mà mình chơi từ thủa còn cắp sách tới trường.

Giống như các bài hướng dẫn trước bài này sẽ nói sơ qua về font và text của game.

Text và Pointer game:

Dùng relative search sẽ ra table game. Cụ thể:

A20E->A241= A-z

8A = <Space>

0.PNG

Pointer: game sử dụng pointer 4 byte dưới mỗi block text nên sẽ không bị gò bó về không gian trống của mỗi block.

Font:

Hai bản tiếng anh và nhật đều dùng font có kích thước 10×10 4bpp (ở bản tiếng anh có VWF) . Độ cao khá nhỏ nhưng vẫn có thể việt hóa font được.

Font chính ở offset 5892CC mở bằng CrystalTile2 sẽ như này:

2.PNG

Font này cần phải swap nó lại, viết tool.

byte resultSwap = (arrayByte[i]<<4)|(arrayByte[i]>>4)

kết quả:

3.PNG

Width font (ở bản tiếng anh):

Tại offset 0x1008030 mỗi byte là 1 character.

1.PNG

 

–END–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s