[NDS] Lux Pain Font và Script

luxpain.jpg

Bài này sẽ nói về font và script của game

Opening

 

Script

Hội thoại của game được lưu trong folder evt.

Cấu trúc:

0x10 lưu địa chỉ pointer (little endian)

0x14 lưu địa chỉ text (little endian)

3.PNG

Pointer:

Kích thước 2byte.

pointer thực = pointer giả left shift 1 (nhân với 2)

4.PNG

Text = [0x14] + pointer giả left shift 1

VD: pointer đầu tiên có giá trị là F811 chuyển qua dạng little endian =11F8

lấy 11F8 left shift với 1 = 23F0

=> text 1 = 209A + 23F0

Việc còn lại là viết tool để dump và insert lại là xong.

Font:

Ở trong thư mục font và dfont dạng 2bpp 256×12

2.PNG

Hình trên là font dùng trong hội thoại

Charset:

Game sử dụng bảng mã Shift jis. Trong file font trên charset được lưu ở 0x2200

5.PNG

Bạn có thể thêm, sửa lại charset trong phạm vi bảng mã shift jis.

Lưu ý: từ 8140 -> 83FC có width là 8, còn từ 8440 trở đi là 12.

Thành quả:

1.PNG

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s