[PSP] Tool việt ngữ game Harvest Moon – Hero of Leaf Valley

Harvest_Moon_-_Hero_of_Leaf_Valley.jpg

Tool được viết bởi SkyBladeCloud

Giao diện chính

1.PNG

Ở tool này giúp các bạn từ pack, unpack cho đến dịch text, hình ảnh có trong game.

Ngoài ra nó còn hỗ trợ dịch Dragoneer`s Aria và một số game sử dụng định dạng của NIS america.

Text game

Lời thoại của game ở thư mục talk/jp

Đây là 1 file sau khi dump

2.PNG

Font

Ở trong thư mục 2d\jp\font

Các bạn sử dụng chức năng ở tab Image converter để chuyển đổi font qua dạng ảnh

Font chữ của game

font.PNG

Độ rộng font chữ và charset

Cùng ở thư mục chứa font vừa rồi thì ở file font.fin chứa độ rộng của font và charset font.

3.PNG

Ngó qua các file .fin ở phần mềm ta thấy nó cũng có cấu trúc như thế. Từ đó ta hoàn toàn có thể thêm charset tiếng việt vào game (Mà nếu không thêm được thì chỉnh được độ rộng vs hình dạng chữ cũng đủ để dịch game này rồi :3)

Download Tool

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s