[GBA] HM MFOMT hack time mở cửa trong game

1212.PNG

Hack này làm các nhà trong thị trấn luôn luôn mở cửa, giúp bạn tự do ra vào.

Đầu tiên tại 0803F034 sẽ load giá trị vào thanh ghi, đoạn này sẽ giúp ta tìm được địa chỉ trong rom để hack

0803F034   7801   ldrb r1,[r0] ;->load 1 byte từ địa chỉ lưu trong r0 vào r1

3333.PNG

Tiếp theo sẽ kiểm tra với giá trị hiện tại

0803F5FE   DA07  bge   803F610h  ;->nhảy nếu lớn hơn hoặc bằng

Đoạn này sẽ cho chúng ta biết giá trị cần hack (được lưu ở r2 và r6)

2323.PNG

END………

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s